Nog investeren in 2015 ?

Omdat het einde van het jaar weer in zicht komt, is het moment aangebroken om eens te kijken hoe het staat met de investeringen. Als je plannen hebt om te investeren, kan het namelijk fiscaal voordelig zijn om dat dit jaar nog te doen. Van belang om te weten is welke winst je verwacht en de hoogte van de te investeren bedragen.

Hieronder een korte toelichting op de fiscale regelgeving 2015 met betrekking tot investeringen.

Er zijn 3 soorten investeringsaftrek

  1. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  2. energie-investeringsaftrek (EIA)
  3. milieu-investeringsaftrek (MIA)

 1 Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als je in 2015 tussen € 2.301 en € 309.693 investeert in bedrijfsmiddelen voor je onderneming, dan kun je in aanmerking komen voor KIA. Door toepassing van de KIA kun je je winst verlagen met behulp van een extra aftrekpost. Tot en met €55.745 is dit een vast percentage. Daarboven een vast bedrag wat boven de €103.231 gedeeltelijk wordt verlaagd.

Let op het minimale investeringsbedrag per investering is €450 exclusief BTW en het bedrijfsmiddel moet een duurzaam karakter hebben. Hieronder schematisch weergegeven: 

Investeringen in totaal                KIA

minder dan €2.300                         geen

€2.300 t/m €55.745                         28%

€55.746 t/m €103.231                    €15.609

€103.232 t/m €309.693                  €15.609 minus 7,56% van deel boven €103.231

Meer dan €309.693                        geen

Sommige bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van KIA. Dit geldt bijvoorbeeld voor personenauto’s (mits niet bestemd voor beroepsvervoer.

 

2 Energie investeringsaftrek (EIA)

De extra aftrek is 41,5% als je in 2015 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan vermeld. Het minimale investeringsbedrag per onderneming is €2.500 het maximum is €119.000.000.

Investeringen kunnen tegelijkertijd zowel voor KIA als EIA in aanmerking komen. Een combinatie van EIA en MIA is niet mogelijk. Vooraf moet een keuze worden gemaakt van welke regeling men gebruik wenst te maken of de investeringskosten opdelen in een MIA en een EIA-deel.

3 Milieu investeringsaftrek (MIA)

Door de investeren in duurzame bedrijfsmiddelen die een positieve bijdrage leveren aan het milieu, kan het zijn dat je in aanmerking komt voor de MIA. Je kunt tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst.

Ook voor de MIA geldt dat de bedrijfsmiddelen staan vermeld in een lijst, namelijk de Milieulijst.

Er zijn drie categorieën bedrijfsmiddelen voor de MIA:

Categorie 1                        36%

Categorie 2                        27%

Categorie 3                        13,5%

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kun je een investering op elk willekeurig moment afschrijven tot maximaal 75%. Door sneller af te schrijven, verminder je de fiscale winst en betaal je minder belasting in dat jaar.

Willem cijfers & advies kijkt voor iedere klant de administratie na om te beoordelen of er wellicht kansen zijn op dit punt. Als dat het geval is, dan laten wij van ons horen.  

Vragen? Neem gerust contact op.